Rotterdams Vakcollege de Hef
VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
Rotterdams Vakcollege de Hef
adres
Slaghekstraat 221
3074 LJ Rotterdam
deelgemeente
Feijenoord
telefoon
010-4850666
e-mail
secretariaat@rvcdehef.nl
website
http://www.rvcdehef.nl
Contactpersoon aanmelding en toelating
mw. I. Oujerouaou
secretariaat@rvcdehef.nl
010-4850666
bestuur
Stichting BOOR
soort onderwijs
VO
richting
Openbaar
aantal leerlingen
Minder dan 300 leerlingen
bereikbaarheid
Tramlijn 2, metro Maashaven, buslijn 66 en 77
schoolvenster online
Bekijk rapportage op schoolvo.nl
 
"Dit is mijn school!"
RVC de Hef is een veilige en moderne school, waar leerlingen werken in een rustige en gestructureerde omgeving. We bieden vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg en gemengd/theoretische leerweg met mogelijkheid tot leerweg ondersteuning. Op de Hef maak je vanaf de eerste dag kennis met een praktijkvak via Vakschool Techniek en Zorg. Daarbij besteden we extra aandacht aan Nederlands, Engels en wiskunde. Via het portfolio krijgen leerlingen inzicht in eigen kunnen, kennen en verbeterpunten. Tijdens verlengde leertijd kunnen leerlingen kiezen voor onder andere basketbal, voetbal, brassband, dans, mozaïeken en huiswerkbegeleiding. Mentoren hebben veel contact met leerlingen en ouders.
Lesprogramma
Leerlingen worden geplaatst in vmbo met of zonder leerwegondersteuning . In de eerste twee leerjaren maken ze kennis met alle vakken. Ze krijgen een brede basis: kennisvakken, zorg & welzijn, economie en techniek. In het tweede leerjaar maken ze hun profielkeuze: techniek, zorg of economie. Vanaf de brugklas doen leerlingen mee met het programma TakeOff om te helpen bij de latere sectorkeuze. Ook maken kinderen al vanaf de brugklas kennis met beroepen in de praktijk via de beroepencaroussel. Alle leerlingen uit de onderbouw van het vmbo en alle leerlingen van de ISK (met uitzondering van 1A1 en 1Z1) volgen in de verlengde leertijd twee workshops.
Bijzonderheden
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).
 
Rotterdams Vakcollege de Hef
Rotterdams Vakcollege de Hef
Rotterdams Vakcollege de Hef