ZUIDERPARK COLLEGE
VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
ZUIDERPARK COLLEGE
adres
Montessoriweg 26
3083 AN Rotterdam
deelgemeente
Feijenoord
telefoon
010-4848400
e-mail
info@zuiderpark.nl
website
http://www.zuiderpark.nl
Contactpersoon aanmelding en toelating
dhr. J. Compeer
jcompeer@lmc-vo.nl
010-4848400
bestuur
Stichting LMC voortgezet onderwijs
soort onderwijs
VO
richting
Interconfessioneel
aantal leerlingen
300 - 800 leerlingen
bereikbaarheid
bus / metro Zuidplein
schoolvenster online
Bekijk rapportage op schoolvo.nl
 
"MET OOG VOOR JOU"
Het Zuiderpark College is er voor ieder type vmbo-leerling met interesse in Zorg&Welzijn, Economie of Techniek. Het Zuiderpark College biedt jou alle leerwegen en maar liefst vijf profielen. Dat is een heel erg breed aanbod van onderwijs. Op school bereiden we je voor op het vervolgonderwijs en je beroepskeuze. Omdat we Sport en Bewegen belangrijk vinden, starten we vanaf schooljaar 2018-2019 met SPORT+. Je gaat dan natuurlijk veel sporten en je leert ook beter samenwerken, organiseren, leidinggeven, hulpverlenen en improviseren. De klas waar je wordt ingedeeld past bij jouw leerniveau. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of doorstromen naar een ander (passend) niveau mogelijk is. Na schooltijd kun je mee doen aan allerlei activiteiten (zoals brassband, streetdance, zang en Challenge010-sportcompetitie).
Lesprogramma
Klas 1 en 2 zijn algemene onderbouwjaren. Hier krijg je les in leergebieden. Dit zijn combinaties van vakken die veel met elkaar te maken hebben. Alle leerlingen krijgen extra taal- en rekenlessen. Daarnaast besteden we tijd aan Talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding op school. In klas 3 en 4 (bovenbouw) bieden we de profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Mobiliteit & Transport (MT), Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan. Hier krijg je natuurlijk les in de verplichte profielvakken die bij jouw gekozen profiel horen. Dit wordt aangevuld door verschillende beroepsgerichte keuzevakken. Naast theorie- en praktijklessen, loop je stage bij bedrijven.
Bijzonderheden
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).
 
ZUIDERPARK COLLEGE
ZUIDERPARK COLLEGE
ZUIDERPARK COLLEGE