VSO Herenwaard
VSO Herenwaard
adres
Herenwaard 35
3078 AK Rotterdam
deelgemeente
IJsselmonde
telefoon
010-4836535
e-mail
admin@herenwaard.nl
website
http://www.herenwaard.nl
bestuur
Stichting BOOR
soort onderwijs
VSO
richting
Openbaar
aantal leerlingen
Minder dan 300 leerlingen
schoolvenster online
Bekijk rapportage op schoolvo.nl
 
"Ik kan het écht! "
VSO Herenwaard wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking. Wij werken met een individueel handelingsplan. Er is veel aandacht voor arbeidsmatig werken. De leerlingen leren werken tijdens stages en werkopdrachten in de school. Zo mogelijk leiden we de leerling naar (onbetaald) werk ná de schoolverlating. Zelfredzaamheid staat bij ons centraal! In de onderbouwgroepen zitten leerlingen van 13 tot ongeveer 15 jaar. Er is relatief veel aandacht voor cognitieve leervakken, voor de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Er is een eerste oriëntatie op praktijkvakken. De middengroepen worden bezocht door voor leerlingen van 15 tot 17 jaar. Praktisch werken staat centraal. Gedurende drie dagdelen volgen de leerlingen praktijkvakken als koken, schoonmaak, tuinieren. Leerlingen nemen deel aan groepsstages. Vanaf de leeftijd van ongeveer 17 jaar wordt de leerling geplaatst in een van de eindgroepen, zoals horeca en groenvoorziening. Via een individuele stage proberen we een geschikte (werk)plek voor de leerling te vinden.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).
 
VSO Herenwaard