Auris College Rotterdam
VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, Praktijkonderwijs
Auris College Rotterdam
adres
Malmöpad 60
3067 PW Rotterdam
deelgemeente
Prins Alexander
telefoon
010-4552318
e-mail
auriscollegerotterdam@auris.nl
website
http://www.auriscollegerotterdam.nl
Contactpersoon aanmelding en toelating
Praktijk: dhr de Groot - Vmbo: dhr van Daalen / mw Schepers
010-4552318 (algemeen)
bestuur
Koninklijke Auris Groep Rotterdam
soort onderwijs
VSO
richting
Algemeen bijzonder
aantal leerlingen
Minder dan 300 leerlingen
bereikbaarheid
9-16
schoolvenster online
Bekijk rapportage op schoolvo.nl
 
Het Auris College Rotterdam is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking. Op het college zitten leerlingen met een auditieve beperking (slechthorend of doof), een ernstig spraak- en/of taalprobleem (EMS) mogelijk in combinatie met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Lesprogramma
praktijkonderwijs -vmbo BB/KB/TL
Bijzonderheden
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).