Vmbo, inclusief mavo en vakscholen

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit zogeheten leerwegen. Een leerweg is de route die uw kind volgt ná de onderbouw.

De vier leerwegen zijn:
  • de theoretische leerweg (mavo);
  • de gemengde leerweg;
  • de kaderberoepsgerichte leerweg;
  • de basisberoepsgerichte leerweg.
Alle leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De theoretische leerweg
Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Een diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan uw kind ook naar het havo.

De gemengde leerweg
Deze leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4) van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kan uw kind naar het havo.

De kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg richt zich op de beroepspraktijk en bereidt uw kind voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het mbo.

De basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bereidt uw kind voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) bestaan verschillende maatwerktrajecten zoals bijvoorbeeld het leerwerktraject (niet alle bbl opleidingen kennen een leerwerktraject). Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Ook het leerwerktraject geeft toegang tot een niveau 2 opleiding in het mbo, mits dit traject verwant is aan de opleiding. Is het leerwerktraject niet verwant dan kan het mbo nadere eisen stellen voor toelating.
Daarnaast bestaat de assistentopleiding in het vmbo. Leerlingen volgen een mbo-1 opleiding op de vmbo-school. Niet elke vmbo-school biedt deze maatwerktrajecten aan.

Elke leerweg kent vier sectoren
Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Uw kind zal op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier sectoren kiezen. Soms is ook een combinatie mogelijk. Binnen de sector kiest uw kind weer uit diverse beroepsgerichte programma’s, die dus meer specifiek op een bepaald beroep zijn gericht. Niet elke school heeft alle beroepsgerichte programma’s in huis. Vraag dus na welke beroepsgerichte programma’s een vmbo-school aanbiedt. Ook de keuze van de leerweg (die verschilt immers in zwaarte) is belangrijk om een goede keuze voor een school te maken.

Extra zorg in het VMBO: Leerwegondersteunend onderwijs
Als uw kind in het vmbo wel een diploma in een van de leerwegen kan halen, maar (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Uw kind krijgt dan extra  hulp. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte voorziening voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen. Dan krijgt uw kind les in kleinere groepen en meer in eigen tempo. De lesstof zelf is niet anders.

Toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs
De school beslist niet zelf of uw kind voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking komt. Daarvoor wordt door de school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Vakscholen voor Techniek, Zorg, Economie, Horeca & Bakkerij, Vormgeven & Media en Scheepvaart & Transport
Op het vmbo al direct vanaf het eerste leerjaar een vak leren op de vakschool? Uitgebreid kennismaken met de praktijk en zelf de handen uit de mouwen steken? Op een vakschool sluit een leerling in een doorlopende leerlijn van ongeveer vijf jaar zijn of haar opleiding af met een diploma mbo-2, de startkwalificatie. In het vierde leerjaar wordt tussentijds het vmbo-diploma behaald. Met de startkwalificatie op zak is er als vakman of vakvrouw een grote kans op een baan! Werkgevers zitten te springen om jongeren met een vakdiploma. Liever verder studeren? Ook dat kan. Op het mbo kun je na het afronden van de vakschool doorstuderen en een mbo-3 diploma behalen.
Kortom: een vakschool legt de basis voor een mooie carrière!

Rotterdam kent verschillende vakscholen voor Techniek, Zorg, Economie, Horeca & Bakkerij, Vormgeving & Design en Scheepvaart & Transport. Een overzicht van de verschillende Rotterdamse vakscholen en het onderwijs dat zij aanbieden, is te vinden op de volgende pagina: Scholen in Rotterdam. Vink in het roze vak links op de pagina bij schooltype 'Vakscholen' aan.